Vi tilbyder

Kartoffeloptagning

Effektiv optagning af kartofler.

Beskæring af læbælter

Flere former for hegnsklipning.

Pløjning

Effektiv pløjning af marker.